Impressum

Adres
Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG
Vetterstrasse 35
D-75417 Mühlacker

tel: +49 7041 804-0
faks: +49 7041 804-804
info@craiss.com

Odpowiedzialność za treści
Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG

Konto bankowe KG
Sparkasse Pforzheim Calw
BIC: PZHSDE66XXX
IBAN: DE34666500850000917400

NIP
DE 813 246 194

Właściwość sądowa
HRA 510742, Amtsgericht Mannheim

Komplementariusz
Craiss Verwaltungs GmbH

Zarząd
Michael Craiss
Jörg Schneider
Matthias Diehm

Siedziba i sąd
Mühlacker, HRB 511558 Sąd Rejonowy w Mannheim

Urzędy nadzoru
Bundesamt für Güterverkehr
Werderstraße 34
50672 Köln

Urząd rejonowy Enzkreis
Zähringerallee 3
75177 Pforzheim

Koncepcja i projekt
Get the Point GmbH

Wykonanie
ruhmesmeile GmbH

Dowody obrazu
© Foto: Fany Fazii

Uwagi dotyczące praw autorskich i odpowiedzialności
Wszelkie oferowane treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokumenty udostępnione publicznie na tej stronie, w tym inne powiązane dane, takie jak: np. obrazy, grafika, kody programowania są chronione prawem autorskim. Odpowiedzialni za treści są poszczególni autorzy. W przypadku dokumentów oferowanych w formie elektronicznej za pośrednictwem sieci obowiązuje niemieckie prawo autorskie (UrhG; Urheberrechtsgesetz) bez ograniczeń. W szczególności: pojedyncze reprodukcje, np. kopie i wydruki mogą być wykonywane wyłącznie na użytek osobisty i na potrzeby własne (§ 53 UrhG). Wykonanie i dystrybucja kopii jest dozwolona tylko za wyraźną zgodą autora. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie zgodności z przepisami i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku nadużycia. Wszystkie treści niniejszej prezentacji internetowej są udostępniane bez gwarancji ich dokładności, aktualności i kompletności. W żadnym wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania pozyskanych informacji. Za treść powiązanych hiperłączami ofert znajdujących się na innych stronach odpowiadają ich operatorzy. Powielanie nazw i znaków towarowych, jak również dokumentów udostępnianych publicznie, nawet bez specjalnego oznakowania, nie uprawnia do założenia, że takie nazwy i znaki towarowe mogą być swobodnie wykorzystywane przez każdego w rozumieniu prawa o konkurencji i znakach towarowych. Wszystkie oferowane treści i usługi, a także wszelkie związane z daną stroną działania, przyzwolenie lub zaniechanie podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu.