Wymogi

Dopełnienie odpowiedzialności

Myślimy i żyjemy logistyką. To nie tylko sam transport, magazynowanie czy dodatkowe usługi. Jako firma zatrudniająca 800 pracowników, mająca około 800 klientów z kilkoma tysiącami swoich pracowników, podejmujemy zdecydowane kroki naprzód. Są to następujące trzy punkty.

  1. Jakość Poświadczona certyfikatami zgodnie z DIN ISO 9001:2015 i regularnymi audytami. Wyznaczony cel, jakim jest zadowolenie klientów, a tym samym zapewnienie wysokiej jakości usług, terminowej logistyki, kompleksowej obsługi, a także wysokowydajnego systemu zarządzania jakością. Podniesienie znaczenia troski o jakość pośród wszystkich pracowników. Ciągła optymalizacja wewnętrznych struktur organizacyjnych i procesów.
  2. Postępowanie Na mocy jasno określonego „Kodeksu postępowania”, który obejmuje uświadomienie wszystkim pracownikom obowiązujących przepisów i zasad korporacyjnych oraz podniesienie świadomości ryzyka prawnego w codziennym życiu zawodowym. Zapewnia on ponadto odpowiedzialne postępowanie wobec partnerów biznesowych i opinii publicznej, a także we wzajemnych kontaktach wewnątrz firmy.
  3. Trwałość W trosce o środowisko naturalne i odpowiedzialność za wszystkie przyszłe pokolenia, zapewniamy, że obciążenie spowodowane przez nas i naszą flotę jest utrzymywane na jak najniższym poziomie.

Wraz z:

  • pojazdami o niskiej emisji spalin
  • przyjaznym dla środowiska planowaniem i nadzorem dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów telematycznych i logistycznych
  • zastosowaniem opon o niskim oporze toczenia i ciągłej kontroli wartości ciśnienia w oponach
  • szkoleniem personelu w zakresie oszczędnej i przyjaznej dla środowiska jazd
  • unikaniem objazdów i pustych kilometrów dzięki trasie wyznaczonej przez centralną dyspozycję
 
 

Valerie Boden

Teamleiterin Strategie- und Unternehmens-entwicklung / Digitalisierung

T: +49 7041 804-115
 
 

Torsten Kurfiß

T: +49 7041 804-609
 
 
 
Spółka