CRAISS Węgry inicjuje nową współpracę ponad 6000 kilometrów przez Europę

• Transport ciężarowy pomiędzy Węgrami, Niemcami i Portugalią

• Współpraca z producentami przemysłowymi jako kamień milowy w ekspansji

• Planowana jest druga lokalizacja CRAISS w zachodnich Węgrzech

 

Węgierska firma CRAISS inwestuje w innowacyjne konfiguracje pojazdów w celu bardziej ekonomicznego planowania tras. Jednym z przykładów jest piętrowa naczepa z szynami pośrednimi, która umożliwia efektywny transport towarów, których nie można piętrować.

Mühlacker (DE) / Jászkisér (HU), 6 czerwca 2024 r. – Rozszerzenie stosunków międzynarodowych: Grupa CRAISS włącza do rozkładu jazdy stałe połączenie z Węgier przez Niemcy do Portugalii. Dzięki współpracy z niemieckim klientem Craiss realizuje obecnie cotygodniowe przejazdy, które prowadzi łącznie trzech kierowców. W ramach internacjonalizacji dostawca usług logistycznych planuje także kolejną lokalizację w zachodnich Węgrzech.

„Węgry i Portugalia to ważne rynki dla nas, a także dla wielu naszych niemieckich klientów. Od lat notujemy rosnące przepływy towarów. Stworzyliśmy teraz ofertę transportową pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią dla niemieckiego producenta” – mówi Mark Mitterhuber, dyrektor zarządzający węgierskiej firmy CRAISS Generation Logistik Kft, firmy spedycyjno-logistycznej, która ma już ponad 25-letnie doświadczenie w Europie Wschodniej.

Do tej pory węgierska firma CRAISS obsługiwała przede wszystkim przepływ towarów pomiędzy dostawcami z Europy Wschodniej a niemieckim przemysłem motoryzacyjnym. Poprzez nowe połączenie z Portugalią osiągnięto ważny kamień milowy, który powinien posłużyć za wzór dla dalszych kroków w procesie internacjonalizacji.

Nowa trasa transportu ciężarowego liczy ponad 6000 kilometrów i łączy kilka lokalizacji. To jedna z najdłuższych tras w rozkładzie jazdy. Ciężarówki wyruszają z Węgier w każdy piątek. Pierwszy kierowca przewozi ładunek na terenie Węgier do zachodniej granicy. Tam dwóch głównych kierowców przejmuje pojazd i przewozi go przez Niemcy do Portugalii. Cały transport tam i z powrotem trwa od piątku do soboty kolejnego tygodnia, czyli ośmiu dni. Istnieje możliwość przystanków opcjonalnych.

„Dzięki specjalnemu modelowi z trzema kierowcami i podziałem trasy zapewniamy dotrzymanie czasu jazdy i odpoczynku, a jednocześnie zapewniamy najszybszy możliwy transport towaru” – wyjaśnia Mitterhuber. Dzięki ustalonemu dniu wyjazdu i dostępowi do istniejących obiektów w naszej własnej lokalizacji w Jászkisér, klienci CRAISS powinni mieć zawsze zapewnione niezbędne bezpieczeństwo planowania.

Ponadto węgierski zespół CRAISS, który w ostatnich latach powiększył się z 20 do 41 pracowników, stale poszerza swoją ofertę usług o rozwiązania transportowe szyte na miarę. Inwestując w innowacyjne konfiguracje pojazdów, firma rodzinna dąży do bardziej ekonomicznego planowania tras. Jednym z przykładów jest piętrowa naczepa z szynami pośrednimi, która efektywnie transportuje towary, których nie można piętrować, a jednocześnie umożliwia maksymalne wykorzystanie.

Dyrektor zarządzający CRAISS Węgry, Mitterhuber, jest usatysfakcjonowany najnowszymi wydarzeniami w biznesie zagranicznym: „Niezmiennie pozytywną sytuację w Jászkisér, a także naszą udaną współpracę z przedstawicielami przemysłu motoryzacyjnego i stalowego, traktujemy jako szansę na to by przyspieszyć planowanie kolejnej lokalizacji w zachodnich Węgrzech i podjąć dalsze działania w zakresie internacjonalizacji.”