Austryjacki odział Craiss w Weiz uzyskał certyfikat środowiskowy

• Rozwój strategii zielonej logistyki

• Liczne działania podjęte w celu ochrony klimatu

• Planowanie wykorzystania elektrycznych wózków widłowych

Neutralność pod względem emisji CO₂ do 2028 r. – taki cel postawiła sobie Grupa Craiss wobec swojego centrum logistycznego w Weiz w Austrii.

Mühlacker (DE) / Weiz (AT), 19 października 2023 r. – Neutralność pod względem emisji CO2 do 2028 r. – taki cel postawiła sobie Grupa Craiss wobec centrum logistycznego w Weiz. Dużym krokiem w tym kierunku jest wydany pod koniec czerwca certyfikat ISO 14001 dotyczący zarządzania środowiskowego w austriackim zakładzie. Przyczyniły się do tego liczne środki ochrony środowiska, takie jak ostrożne wykorzystanie zasobów, zakaz stosowania substancji szkodliwych dla środowiska i efektywność energetyczna budynku. Wkrótce możliwe będzie wprowadzenie alternatywnych napędów: austriackie Federalne Ministerstwo Ochrony Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii (BMK) zatwierdziło niedawno dotację na zakup dwóch pojazdów ciężarowych zasilanych akumulatorowo.

„Zrównoważony gospodarka staje się coraz bardziej istotna w branży logistycznej. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu jest obecnie częściowo wymagana przez klientów, ale w Craiss działamy głównie z własnego przekonania” – mówi Pascal Mroncz, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG. „W naszych działaniach zawsze uwzględniamy względy społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Innowacje muszą zatem mieć charakter co najmniej równoważny, ale najlepiej zapewniać dalszy rozwój” – kontynuuje Mroncz.

W związku z tym na tym opiera się koncepcja zrównoważonego rozwoju najnowszego budynku Craissa w Weiz, w którym obsługiwana jest logistyka przychodząca i wychodząca dużego niemieckiego klienta z branży technologicznej od 2021 roku. Marco Niesen, specjalista ds. zarządzania jakością w Craiss Generation Logistik Austria GmbH & Co. KG postawił sobie ambitny cel klimatyczny: „Pod hasłem „Jeden świat, jedna wizja, jedna misja” chcemy zastosować różne środki, aby zredukować naszą emisję CO2 do 2028 r. Zredukować emisję do zera.” Miarami sukcesu dostawcy usług logistycznych jest sześć kluczowych aspektów: zużycie energii elektrycznej, zużycie ciepła, zużycie papieru, zużycie materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych, przejechane kilometry i zużyte paliwo.

W tym kontekście Craiss planuje także konwersję części swojej floty z silników spalinowych na pojazdy w pełni elektryczne. „W przypadku sześciu do dziesięciu kilometrów, jakie nasze pojazdy pokonują między fabryką a centrum logistycznym, konwencjonalne ciężarówki z silnikiem Diesla są po prostu nieoptymalne. „Wspólnie z gminą Weiz opracowaliśmy przekonującą e-koncepcję i jesteśmy w trakcie koordynowania jej z władzami”, mówi Niesen.

Zasadniczo centrum logistyczne w Weiz odpowiada najnowszym trendom techniki. Zainstalowane jest wyłącznie oświetlenie LED, elektryczne rolety podnoszą się i opuszczają automatycznie w zależności od warunków oświetleniowych, a dwunastometrowe bramy są sterowane za pomocą pilota, aby ograniczyć straty ciepła. Centrum logistyczne wyposażone jest także w nowoczesny system fotowoltaiczny o maksymalnej mocy około 1780 kilowatów. „Oznacza to, że rocznie można zaopatrzyć równowartość 316 trzyosobowych gospodarstw domowych, samochód elektryczny dzięki wyprodukowaniu takiej ilości energii może czterokrotnie objechać świat” – wyjaśnia Niesen. Ogrzewanie odbywa się za pomocą sieci ciepłowniczej wykorzystującej pelet lub zrębkę drzewną – „wykorzystując resztki okolicznych lasów” – mówi Niesen.

Przyjazność dla środowiska jest uwzględniana także w codziennym działaniu. Na przykład w procesie czyszczenia stosuje się wyłącznie produkty organiczne, a nie szkodliwe dla środowiska środki chemiczne – takie jak terpentyna lub rozcieńczalnik nitro. Ponadto zużyte pudełka kartonowe z przychodzących towarów są ponownie wykorzystywane w produkcji biodegradowalnej taśmy klejącej. Odpady organiczne są kompostowane na miejscu. „Nasi pracownicy wykorzystali nowo wydobytą ziemię do stworzenia na miejscu podwyższonej grządki i zbierania tam własnych warzyw” – relacjonuje Niesen. Woda deszczowa celowo nie jest zbierana, ale raczej zwracana bezpośrednio do środowiska, aby zapewnić zrównoważony bilans wodny gleby. Aby móc bezemisyjnie dojechać do pracy, 61 pracowników może kupić rowery robocze ze zniżką. Craiss prowadzi obecnie rozmowy z gminą Weiz na temat posiadania własnego przystanku dla autobusu elektrycznego.