Craiss odnotowuje wzrost w logistyce zaopatrzeniowej sieci marketowych

• Trzy nowe duże zamówienia dla Craiss Generation Logistik w Szwabii

• Sprzedaż detaliczna wzrosła ponad dwukrotnie w zeszłym roku

• Cel: Nowa hala przeładunkowa do 2023 r.

Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG odnotowuje znaczący wzrost w dziedzinie logistyki zaopatrzeniowej.

Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG jest na dobrej drodze do rozwoju dzięki swoim usługom dla logistyki zaopatrzeniowej. Zrealizowaliśmy w 2021 r. trzy duże projekty dla dwóch nowych klientów z branży tekstylnej. Dla obecnego klienta z sektora dóbr konsumpcyjnych Craiss realizuje odbiór wstępny, przeładunek i dostawę do oddziałów w południowo-zachodnich Niemczech. W ubiegłym roku Craiss prawie potroił swoją sprzedaż w tym obszarze działalności. Średnioterminowym celem jest oddanie do użytku większego obiektu logistycznego do 2023 roku.

„Craiss zdobył przyczółek w branży logistyki i zyskał dobrą reputację. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i możliwości wykorzystania synergii z obecnymi klientami, udało nam się teraz pozyskać jeszcze trzy zamówienia” – mówi Mark Mitterhuber, szef sprzedaży i marketingu w Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG.

Craiss zaopatruje szwedzkie przedsiębiorstwo handlu tekstyliami z siedzibą w Brunszwiku w około 140 oddziałach, w strefach kodów pocztowych 3, 6, 7 i 8. Około 50 ciężarówek z około 380 paletami i trzy ciężarówki z 2500 paczek są odbierane w Mühlacker każdego dnia i przekazywane do dystrybucji za pomocą ciężarówek 3,5to. 7,5to, 15to lub Sprinterów z windami.

Oprócz współpracy z hamburską grupą zajmującą się sprzedażą kawy i handlem detalicznym, Craiss odpowiada teraz również za zaopatrzenie 400 oddziałów i supermarketów w rejonie Ulm. Węzeł w Neu-Ulm, który ma powierzchnię około 750 metrów kwadratowych i jest strategicznie zlokalizowany przy autostradzie A8, służy jako cross-dock. Zamówienia są również odbierane i wysyłane za pośrednictwem centrali firmy w Mühlacker.

Do 2023 r. Craiss chce przenieść się z Mühlacker do większego obiektu z dyspozycją i obsługą. „Dla Craiss logistyka branżowa, a w szczególności sektor tekstylny, była kiedyś niszą, w której czujemy się teraz jak w domu i która przez lata stała się integralną częścią naszej działalności. Chcemy dalej rozwijać ten potencjał”, mówi Torsten Kurfiß, szef logistyki oddziałów w Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG.

„W przeciwieństwie do dostaw drobnicowych, klienci w logistyce zaopatrzeniowej oczekują od dostawcy usług logistycznych rzeczywistej wartości dodanej. Przedmioty są już często transportowane jako rozpakowane lub zawieszone na regałach i wymagają ostrożnego obchodzenia się”, mówi Kurfiß. Kierowcy Craissa są specjalnie do tego przeszkoleni. Ponadto charakteryzują się dobrym osobistym kontaktem z klientami. „Wszyscy kierowcy mają stałe, powtarzające się trasy i są już zaznajomieni z klientami. W niektórych przypadkach dostarczają towar również w nocy, wyposażeni w klucz, i rozładowują towar jeszcze przed otwarciem sklepu. Na takie zaufanie trzeba sobie zasłużyć.”