Craiss Generation Logistik z trzecim kontraktem na logistyke magazynową od klienta z branży Automotive

• Wieloletni klient rozszerza współpracę

• Dostawa just-in-sequence dla następnego zakładu we wschodniej Westfalii

Marco Koltermann, kierownik odziałów Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG w Kleinenberg i Warburg oraz jego zastępca Viktoria Tewes cieszą się z trzeciego kontraktu na obsługe magazynu u wieloletniego klienta z branży automotive.

Od 1 lipca 2021 r. Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG odpowiada za obsługe magazynową u klienta z branży motoryzacyjnej w lokalizacji Kleinenberg w Nadrenii Północnej-Westfalii. Produkowane są tam komponenty do dalszego montażu aut w zakładach motoryzacyjnych. Naszym zadaniem jest zapewnienie przyjęcia towarów, magazynowania, procesów zaopatrzenia i utylizacji zgodnie z wymaganiami klienta. Dzięki nowemu kontraktowi Craiss obsługuje już trzecią fabrykę klienta.

„Ponowne zaangażowanie nas u naszego wieloletniego partnera jest doskonałym dowodem na bardzo dobrą współpracę i nasze doświadczenie w logistyce magazynowej”, mówi Marco Koltermann, szef nowej lokalizacji Kleinenberg w Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG. Craiss od 16 lat zaopatruje klienta z branży automotive w jego fabrykach w Schwandorf i Warburgu.

Od teraz Craiss będzie zarządzał również zakładem w sąsiednim Kleinenbergu. Wraz z 16 pracownikami, z których pięciu zostało przejętych od klienta, Craiss przeniósł się do wybudowanego w 2013 roku magazynu na terenie fabryki. Na 1500 m2 powierzchni zespół Pana Koltermanna i jego zastępcy Pani Viktorii Tewes zajmuje się przyjęciem towaru, zarządzaniem zapasami, przepakowaniem niektórych elementów z kartonów do plastikowych pojemników związanym z ochroną przeciwpożarową, zaopatrzeniem produkcji w zależności od potrzeb, utylizacją pustych opakowań, recyklingiem oraz składowaniem wyprodukowanych chłodnic przed ostatecznym transportem do dalszych zakładów przetwórczych.

Zakład jest obecnie w trakcie letniej przerwy urlopowej. W szczycie od początku września Koltermann spodziewa się dziennego obrotu około 100 dużych i 1200 do 1400 małych ładunków. Kierownik oddziałów w Kleinenberg i Warburg wykorzystuje aktualną przerwe do szkolenia nowego personelu w zakresie bezpieczeństwa pracy i odpowiednich procesów zaopatrzenia produkcji. „Przeniesienie odpowiedzialności za opiekę magazynu przebiegło płynnie. Dlatego wykorzystujemy letnią przerwe, aby nauczyć się pływać w głębokiej wodzie, do której wskoczyliśmy ”- uśmiecha się Koltermann.