Wrzesień miesiącem jubileuszy

W tym roku we wrześniu obchodziliśmy cztery jubileusze. Trzy w naszej centrali w Muhlacker i jeden w oddziale w Rumunii.

Jubileusz Danut Vasiu, Jubileusz Raphael Kemmer, Jubileusz Silke Simon und Jubileusz Ali Acar.

Silke Simon świętowała jej 25 lecie pracy. Ukończyła studia magisterskie w zakresie Spedycji i Logistyki w Muhlacker, zdobyłą dośiadczenie w kilku działach i obecnie jest odpowiedzialna za dysponowanie kierowcami.

Raphael Kemmer również uczył się zawodu w firmie Craiss. Jest on od 20 lat na pokładzie. Poczatkowo jako dyspozytor, a od roku 2017 wspiera zespół sprzedaży.

Ali Acar podobnie świętuje 20 lecie pracy. Od września 2000 r. pracuje jako wózkowy w magazynei EDL w Muhlacker.

Danut Vasiu pracuje od 10 lat w oddziale w Sibiu, Rumunia. Pracuje on w Craiss Rumunia na stanowisku Projektmanager.

Gratulujemy wszystkich Jubilatom. Dziękujemy za Wasz zaangażowanie i lojalność. Dalszych sukcesów, radości i zdrowia.